Evde Sağlık
08 Ekim 2019


evdesağliktasova.fw.png

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü
     Evde Sağlık Hizmetleri İletişim ve Koordinasyon Merkezi
    
     444 38 33

Taşova Devlet Hastanesi
Evde Sağlık Hizmetleri İletişim 
0(358) 312 24 24 
(Dahili Tel No:1138)

Hızla gelişen dünyamızda, teknolojinin ilerlemesi, refah ortamının artması, tanı ve tedavi olanaklarının gelişmesi, sağlık hizmetine ulaşımın kolaylaşması ile birlikte dünyada ve Türkiye'de ortalama yaşam ömrü artmış, buna bağlı olarak kronik hastalıklar, yaşlı nüfus ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklarda artış meydana gelmiştir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânlarının artması ile tüm dünyada sağlık kurumuna gidemeyecek hastalara evde sağlık hizmetlerinin eğitimli kişiler tarafından sunulması gündeme gelmiştir.

Evde sağlık hizmetlerinde öncelikle yatalak olan hastalara hizmet verilmesi amaç edinilmiştir. Yürüyebilen, sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşabilecek durumdaki ağır özürlü olmayan hastalar, hizmet kapsamında bulunmamaktadır.

-  ve mesai saatleri içerisinde hizmet verir, ücretsizdir.

- Muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini verir.

- Tıbbi cihaz ve malzeme raporların çıkarılmasına yardımcı olur,

- Kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanların kullanılması hakkında bilgilendirme yapar,

- Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının da görüşü alınarak gerekli konsültasyonu sağlar.

- Yürüyemeyen ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan yatağa bağımlı hastalar (Örneğin; felç, alzheimer, demans, obesite vb.),

- Terminal dönem kanser hastaları,

- Ağır KOAH hastaları,

- Evde sağlık hizmeti kapsamına alınanlardan ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ihtiyacı olanlar başvuru yaparak hizmetten yararlanabilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

- Başvurular hasta veya yakınları tarafından yapılabilir.

-444 38 33 numaralı hat aranarak kayıt açtırılabilir.

Başvuruların Değerlendirmesi:

Evde Sağlık Hizmeti alması gereken hastalar, Hastanemiz Evde Sağlık Personeli tarafından ziyaret edilir.

- İyileşme durumunda,

- Hastanın kendisi veya yakınları tarafından bakılabilir hale gelmesi durumunda,

- Hizmet alanı dışına taşınma durumunda,

- Tedaviye uyumsuz davranış ve direnç, durumlarında hizmet sonlandırılır.

- Maliyetleri azalır,

- Hastanede kalış süresi azalır ve bağlı hastane enfeksiyonları azalır,

- Hasta ve yakınlarının diğer sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını karşılaması kolaylaşır,

MİSYON VİZYON VE DEĞERLER:

Misyon: Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sağlığının devamlılığını sağlamak için  muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi, tüm bu işlemleri yaparken etik değerlere bağlı, hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini ve mahremiyetlerini önemseyen, eğitimleri sürekli olarak güncellenen, etkin tanı ve tedavi yöntemleriyle insana değer veren güler yüzlü çalışanlarımız ile kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Vizyon :Artan yaşlı nüfusu  göz önünde bulundurarak,kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini toplumun dezavantajlı grubuna ulaştıran, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinisağlayan, hasta ve yakınlarının fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumlarını periyodik olarak kontrol ederek bütüncül  kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla   Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesini hedeflenmektedir.

Değerler:

  • Hasta Memnuniyeti: Hizmet kalitesini sürekli arttırarak, hastaların beklentilerinin üzerine çıkmayı hedefleyerek, hizmet alan kişilerin memnuniyeti sistemli olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanılmaktadır.
  • Çalışan Memnuniyeti: Mutlu ve güler yüzlü çalışanlar; mutlu ve memnun hastalar sağlamanın ilk basamağıdır. Kaliteli bir hizmet ancak kaliteli, eğitimli ve deneyimli elemanlar ile sağlanır inancıyla hareket ederiz.
  • Sevgi, Saygı ve Huzurlu Ortam: Hatay  Evde sağlık hizmetlerinde hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler sevgi, saygı ve huzur ortamında hizmet alır ve hizmet verirler. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye öyle davranırız.
  • Etik İlkelere ve Güvene Dayalı Çalışmak: Tüm ilişkilerimizde ahlaki kurallara uygun hareket eder, kişiler arası iletişimimizde saygılı, dürüst, iyi niyetli ve anlayışlı davranırız. “İnsana Saygı” bilinciyle hareket ederiz.
  • Yenilenme  ve Sürekli Gelişim: Yaşlı bakımına farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla yaklaşırız, hizmetimizi geliştirerek hasta memnuniyeti yaratacak yenilikçi fikirler üretir ve bunları uygulamaya yansıtırız.
  • Sorumluluk: Görevimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak insan yaşamına saygıyı ön planda tutarak görevimizi imkanlarımız doğrultusunda  eksiksiz  ifa  ederiz.